Zapisz się na zajęcia.

  Regulamin promocji LAST MINUTE

  Zasady Promocji

  1. Promocja LAST MINUTE, zwana dalej „Promocją” trwa w okresie od godz. 10:00 dnia 08.04.2021 do godz. 17:00 dnia 22.04 2021 roku, a jej zawarcie możliwe jest w godzinach pracy Sekretariatu Szkoły ( tj. w godzinach 10:00 – 17:00)  i dotyczy kursów które odbywają się w okresie od 01.10.2020 do 30.06.2021.
  2. W ramach promocji Uczestnik uzyskuje możliwość uczestnictwa w zajęciach do końca trwania kursu (czerwiec 2021 r.) oraz otrzymania rabatu w wysokości 50% na zajęcia trwające z drugiego semestru tj. połowy kursu (60 lekcji) w grupach, które rozpoczęły zajęcia w październiku lub listopadzie 2020 pod następującymi, łącznymi warunkami, o których mowa poniżej:
   • Podpisze z Organizatorem Umowę na Kurs,
   • Złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji
   • Zapozna się z Regulaminem Promocji  i złoży pod nim podpis zanim zawrze umowę na kurs objęty Promocją
  3. W Promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełnią warunki opisane w punkcie 2.
  4. Rabat otrzymany w ramach Promocji nie łączy się z innymi rabatami znajdującymi się w ofercie Organizatora, chyba że zastrzeżono inaczej
  5. Opłata za kurs objęty Promocją dokonywana jest jednorazowo w 2 lub 3 ratach w następujących po sobie miesiącach, z których pierwszym jest miesiąc w którym umowa zostaje zawarta.
  6. Podręczniki na kurs nie są wliczone w cenę kursu. Uczestnik zobowiązany jest nabyć podręczniki we własnym zakresie.
  7. Zapis na kurs objęty Promocją jest możliwy jedynie w przypadku wolnych miejsc w grupach. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko raz.
  8. Informacje dotyczące Kursów dostępne są telefonicznie pod numerem 735 156 936 lub na stronie Organizatora.
  9. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
  10. Rabat uzyskany w ramach Promocji nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  11. W przypadku rezygnacji z Kursu, Uczestnik traci rabat na kurs objęty Promocją