Zapisz się na zajęcia.

  Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

  OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA TERENIE SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

  1. Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby, które nie mają objawów choroby zakaźnej i nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
  2. Każdy lektor/lektorka i słuchacz/słuchaczka po przybyciu do szkoły powinien zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym – pojemniki znajdują się w holu, salach lekcyjnych i toaletach.
  3. Na terenie szkoły należy nosić środki ochrony pod postacią przyłbic, półprzyłbic lub maseczek. Zasada nie dotyczy najmłodszych uczniów 4-6 lat.
  4. Osoby, które zapomniały wziąć ze sobą maseczek mogą nabyć jednorazową maseczkę w sekretariacie szkoły.
  5. Należy do minimum ograniczyć przebywanie w przestrzeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. W związku
   z tym słuchacze powinni przybyć na lekcje tuż przed ich rozpoczęciem i zająć miejsce w sali lekcyjnej,
   a bezpośrednio po zakończeniu lekcji sprawnie opuścić budynek. Rodziców zachęcamy do oczekiwania na dziecko poza terenem szkoły, chyba że możliwe jest zachowanie dystansu w czasie oczekiwania w holu szkoły.
  6. Wszyscy słuchacze powinni spędzać przerwy w sali lekcyjnej i opuszczać ją tylko w celu udania się do toalety lub w celu załatwienia spraw w recepcji.
  7. Szkoła po rozpoczęciu zajęć podejmie próby niewielkiej modyfikacji godzin odbywania się zajęć i przypadania przerw, aby ograniczyć ilość osób przebywających w tym samym czasie w przestrzeniach wspólnych
  8. Należy w miarę możliwości dbać o zachowanie dystansu społecznego między słuchaczami w czasie lekcji.
  9. Lektorzy i słuchacze wszystkich grup wiekowych powinni posiadać zestaw niezbędnych przyborów piśmienniczych do osobistego użytkowania.
  10. Po każdej lekcji sale będą w miarę możliwości wietrzone, a powierzchnie dotykowe (blaty, krzesła, włączniki, klamki) i pomoce dydaktyczne zdezynfekowane. Wietrzenie dotyczy również przerw śródlekcyjnych. Lektorzy dodatkowo dezynfekują klawiaturę i klapę urządzenia kopiującego po każdym użyciu.
  11. W przypadku zachorowania na COVID-19, zaistnieniu okoliczności powodujących konieczność poddania się testowi lub kwarantannie należy niezwłocznie powiadomić szkołę.
  12. W przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu zachorowania lub potwierdzeniu zakażenia słuchacza/słuchaczki lub lektora/lektorki zajęcia grupy zostają przeniesione na platformę internetową do odwołania (do czasu upewnienia się co do stanu zdrowia wszystkich uczestników danych zajęć). Zajęcia zależnie od sytuacji prowadzi ten sam lektor lub zostaje wyznaczone zastępstwo.

  Niezależnie od procedur Wszystkim życzymy dużo zdrowia!

  Lubelska SJO