Zapisz się na zajęcia.

  Kursy dla dzieci

  Dzieci w wieku szkolnym (JUNIORS i TEENS) – klasy 0-7

  Serdecznie zapraszamy do udziału w stacjonarnych* zajęciach języka angielskiego dla dzieci w wieku szkolnym. Podczas zajęć dziecko poznaje nie tylko język, ale uczy się współpracy w grupie, poznaje kultury innych krajów oraz otaczający je świat, a także zdobywaja kompetencje z kanonu umiejętności XXI wieku, takie jak krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, innowacyjność i efektywna komunikacja .

  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów – specjalistów w zakresie nauczania najmłodszych w oparciu o metodę całkowitego zanurzenia w języku (Total immersion), dzięki której lektor poprzez gesty, mimikę twarzy, intonację, obraz i kontekst sytuacyjny porozumiewa się z dzieckiem całkowicie w języku obcym; oraz metodę zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL – Content and Language Integrated Learning), dzięki którym dziecko poznaje język w kontekście holistycznym, ucząc się nie tylko samego języka obcego, a poznając również elementy innych dziedzin nauki.

  Na zajęciach wykorzystujemy podręczniki NGL – seria Our World pozwala dziecku na odkrywanie otaczającego je świata i naukę języka obcego. Wspaniałe, realistyczne materiały audio-wizualne rozbudzają w dziecku ciekawość świata i wyobraźnię, pomagając mu odkryć w sobie motywację do nauki i zabawy z językiem obcym.

  Zalety naszych kursów:

  • Doświadczeni lektorzy z podejściem do dzieci
  • Zajęcia prowadzone w oparciu o sprawdzone metody dydaktyczne, całkowicie w języku angielskim, kładące nacisk na poznawanie nie tylko języka, ale również otaczającego nas świata
  • Regularny kontakt lektora z rodzicami na temat postępów dzieci i bieżącej pracy na zajęciach
  • Małe grupy (do 8 osób – klasy 0-2 oraz do 12 osób – klasy 3-7)
  • Materiały kursowe w cenie kursu
  • Online Practice Platform z interaktywnymi grami online do utrwalania materiału w domu oraz aplikacja Online Practice na telefon lub tablet

  Rodzaje naszych kursów:

  • Kurs dla 6-7 latków (zerówka / dzieci niepiszące) to 60 zajęć 45-cio minutowych w cenie katalogowej 1900 zł.
  • Kurs dla 7-10 latków (dzieci piszące) to 60 zajęć 60-cio minutowych w cenie katalogowej 2000 zł.
  • Kurs dla 10-14 latków to 120 zajęć 45-cio minutowych w cenie katalogowej 2500 zł.
  Sprawdź aktualne promocje i zapłać mniej!

  ZAPISZ SWOJE DZIECKO