Egzamin FCE lub CAE – co daje i jak możemy go wykorzystać?

Certyfikaty FCE oraz CAE to oficjalne dokumenty potwierdzające poziom znajomości języka angielskiego. Dokumenty przygotowane przez Cambridge Assessment English uznawane są na całym świecie, dlatego otwierają wiele możliwości. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak te świadectwa pomogą Ci w edukacji bądź karierze zawodowej.

Różnice i podobieństwa certyfikatu FCE oraz CAE

Egzamin FCE to jeden z najpopularniejszych testów na świecie, podczas których możemy potwierdzić znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, czyli B2. Polecany jest młodzieży i dorosłym mającym umiejętność swobodnego porozumiewania się w obcej mowie.

Z kolei CAE jest egzaminem dla osób, które osiągnęły biegłość językową na poziomie C1. Oba sprawdziany składają się z czterech części: czytania ze zrozumieniem oraz testu gramatyczno-leksykalnego, pisania, słuchania i mówienia. Co ważne – można zapisać się na nie tylko w wyznaczonych placówkach. Dużym atutem jest jednak to, że świadectwa uzyskane po zdaniu egzaminów nie tracą ważności.

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu FCE

Osoba, która przystąpiła i zdała test FCE, potrafi między innymi prowadzić konwersacje w języku angielskim na powszechne tematy, w tym też wyrażać swoje opinie, a dodatkowo przedstawiać wady oraz zalety danych sytuacji. Poza tym sprawnie pisze listy, raporty czy opowiadania, a także przeprowadza prezentacje w języku obcym.

Posiadanie certyfikatu FCE zatem zwiększa szansę na dostanie się na studia pierwszego stopnia w krajach nieanglojęzycznych, jak również uzyskanie pracy jako pilot wycieczek bądź w polskiej służbie cywilnej, gdzie na co dzień istnieje możliwość korzystania z angielskiego. Ponadto, po ukończeniu przygotowania pedagogicznego, osoby ze świadectwem B2 mogą uczyć w przedszkolach oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej. Na wybranych uczelniach wyższych natomiast certyfikat FCE pozwala zaliczyć zajęcia z języka obcego bez konieczności uczęszczania na ćwiczenia i zdawania dodatkowych testów.

Dlaczego warto zdać egzamin CAE?

Certyfikat CAE potwierdza gruntowną znajomość gramatyki, a także zaawansowanego słownictwa, w tym wyrażeń typowych dla danego środowiska anglojęzycznego. Osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu na poziomie C1, potrafi oraz zyskuje wszystko to, co zostało już wspomniane przy okazji testu FCE, a dodatkowo bierze aktywny udział w spotkaniach biznesowych przeprowadzanych w obcej mowie. Poza tym nie sprawia jej problemu przeczytanie artykułu eksperckiego czy napisanie eseju naukowego. Dzięki temu może pracować w międzynarodowej instytucji, a po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, uczyć w klasach podstawowych czy szkołach średnich.

Dużą zaletą świadectwa CAE jest fakt, że uznawane jest w procesie starania się o wizę studencką do Australii, nadanie stopnia dyplomatycznego albo pracę jako przewodnik turystyczny. Dokument przydaje się również podczas rekrutacji na uczelnie w krajach anglojęzycznych np. Wielkiej Brytani, USA czy Kanadzie.

Chcesz uzyskać certyfikat z angielskiego? Pamiętaj, że egzaminy są płatne, a ich cena wynosi 680 zł w przypadku FCE oraz 690 zł za sprawdzian CAE. Z tego powodu poznaj ofertę naszej szkoły językowej – zapisz się na kurs online lub stacjonarny w Lublinie, aby świetnie przygotować się do testu!