Zapisz się na zajęcia.

  Egzaminy z języka angielskiego

  Certyfikat językowy z angielskiego może stanowić  udokumentowanie naszych umiejętności i czasu poświęconego na naukę. Jednak wyzwaniem jest wybranie z bogatej oferty egzaminu, który spełni nasze wymagania. Zupełnie inny certyfikat powinna rozważać osoba, która planuje studia za granicą, a inny ktoś, kto chce zrobić karierę w międzynarodowej korporacji.

  Ze względu na to, że język angielski jest podstawą międzynarodowej komunikacji, na rynku dostępnych jest kilkanaście certyfikatów. Mają one różny poziom rozpoznawalności, rangę czy prestiż. Do najczęściej wybieranych możemy zaliczyć;

  Kursy przygotowujące do ubiegania się o certyfikat z angielskiego — Lublin

  W naszej szkole języków obcych w Lublinie prowadzimy zatem kursy językowe pozwalające na przygotowanie się do egzaminów w ramach wspomnianych wcześniej systemów. Doskonale wiemy, jak ważne w wielu przypadkach jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego umiejętności posługiwania się językiem angielskim, dlatego zapewniamy najwyższą jakość prowadzonych przez nas zajęć. Z pomocą lektorów ze szkoły LUBELSKA SJO zaliczenie egzaminu certyfikacyjnego nie sprawi żadnych problemów.

  Certyfikat biegłości językowej z jęz. angielskiego

  Angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem, którym na całym świecie posługują się miliony użytkowników — na różnym poziomie. W naszej szkole językowej organizujemy więc zróżnicowane kursy, od A1 do C2, aby dostosować się do możliwości kursantów i pomóc im w zdobyciu upragnionego certyfikatu. Dzięki nam uporządkujesz swoją wiedzę albo jeszcze bardziej rozwiniesz umiejętności. Zapraszamy!

  To egzamin, który sprawdza ogólną wiedzę z języka angielskiego, niezbędną do podjęcia pracy, zaczęcia studiów albo rozpoczęcia życia w nowym kraju. Egzamin oparty jest o weryfikację 4 umiejętności: słuchania, pisania, czytania ze zrozumieniem  oraz mówienia. Certyfikat można zdawać w dwóch postaciach: Academic oraz General Training.

  Egzamin ocenia umiejętności przekrojowo, a ilość punktów przekładana jest potem na poziom znajomości języka w skali A1-C2. Certyfikat ten honorowany jest niemal wszystkie uczelnie w krajach angielskojęzycznych, niezbędny jest także przy emigracji do Australii, Nowej Zelandii lub Kanady. Zdanie egzaminu na poziomie B1-B2 ułatwia zdobycie obywatelstwa w Wielkiej Brytanii.

  Te egzaminy mierzą znajomość angielskiego na trzech poziomach:

  • B2 First, zwany popularnie Certificate in English (FCE) - poziom średnio zaawansowany,
  • Certificate in Advanced English (CAE) - poziom zaawansowany,
  • Certificate of Proficiency in English (CPE) - poziom biegły.

  Egzaminy mają identyczny przebieg i składają się z 5 części: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie oraz korzystanie ze struktur językowych. Ogromną zaletą certyfikatów Cambridge jest bezterminowy dyplom. Sesje egzaminacyjne odbywają się dwa-trzy razy do roku.

  Jest to egzamin organizowany przez amerykański Educational Testing Service (ETS). Z tego powodu certyfikat ten najlepiej rozpoznawany jest w Ameryce Północnej i stanowi dobry wybór, jeśli planujemy emigrację lub okresowy wyjazd w tamtą część świata. Egzamin ważny jest dwa lata.

  Certyfikat bada ogólne zdolności językowe. Nie ma w nim podziału na poziomy, wszyscy kandydaci zdają taką samą wersję, o rezultacie decyduje uzyskana liczba punktów. Test można zdawać pisemnie lub na komputerze. Bada on głównie umiejętność pisania, czytania oraz pisania. Nie posiada natomiast części ustnej.

  Certyfikat z angielskiego ( i innych europejskich języków) można także uzyskać od telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Jest to organizacja, która opracowała, w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR) serię certyfikatów z angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz hiszpańskiego. Honorowane są one na terenie całej Europy, bardzo często wybierane są przez pracowników korpusu służby cywilnej czy doktorantów. Znajomość języka obcego określona są następującymi poziomami A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2