Zapisz się na zajęcia.

  Young Adults

  Serdecznie zapraszamy do udziału w stacjonarnych* zajęciach języka angielskiego dla młodzieży szkolnej. Podczas zajęć nastolatek poznaje nie tylko język, ale uczy się współpracy w grupie, poznaje kultury innych krajów oraz otaczający je świat, a także zdobywa kompetencje z kanonu umiejętności XXI wieku, takie jak krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, innowacyjność oraz efektywna komunikacja.

  Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów – specjalistów w zakresie nauczania dzieci i młodzieży, w oparciu o metodę całkowitego zanurzenia w języku (Total immersion), dzięki której lektor poprzez gesty, mimikę twarzy, intonację, obraz i kontekst sytuacyjny porozumiewa się z uczniem całkowicie w języku obcym; oraz metodę zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL – Content and Language Integrated Learning), dzięki którym uczeń poznaje język w kontekście holistycznym, poznając nie tylko sam język obcy, a także elementy innych dziedzin nauki.

  Na zajęciach wykorzystujemy podręczniki NGL – seria Impact pozwala nastolatkowi na naukę języka obcego, a także pozwala mu zrozumieć siebie, innych ludzi i otaczający go świat. Nauka języka jest wspomagana przez wyrażanie własnych poglądów, zachęca do aktywnego działania w obszarach społecznych i kulturowych, uczy sztuki dokonywania wyboru, kształtuje pożądane postawy i wartości. Impact pozwala młodym ludziom odkryć, kim są i kim chcieliby być. Impact to kurs dla młodzieży, która kiedyś będzie zmieniać świat na lepsze.

   

  Zalety naszych kursów:

  • Doświadczeni lektorzy z podejściem do młodzieży
  • Zajęcia prowadzone w oparciu o sprawdzone metody dydaktyczne, całkowicie w języku angielskim, kładące nacisk na poznawanie nie tylko języka, ale również rozwój kluczowych kompetencji XXI wieku (m.in. krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, umiejętność efektywnej komunikacji, innowacyjność i ciekawość świata)
  • Regularny kontakt lektora z rodzicami
  • Małe grupy (do 12 osób)
  • Materiały kursowe w cenie kursu
  • Dodatkowe materiały do kursu online

  Kurs dla Young Adults to 120 lekcji (60 zajęć 90-cio minutowych) w cenie katalogowej 2500 zł*

  * – o ile zagrożenie COVID-19 nie wzrośnie