Zapisz się na zajęcia.

  Jaką metodą uczymy?

  Metoda komunikatywna – założenia

  Kursy w Lubelskiej Szkole Języków Obcych prowadzimy metodą komunikatywną, zwaną inaczej metodą komunikacyjną, co oznacza, że kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych.

  Metoda komunikatywna zakłada równoległe doskonalenie czterech sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania, co pomaga osiągnąć biegłość językową. Jednak głównym jej celem jest rozwijanie umiejętności komunikacji przez kursanta, tak, by był w stanie używać języka obcego odpowiednio do sytuacji i kontekstu. 

  Na kursach, lektorzy i lektorki pomagają przełamać barierę językową i zmotywować Kursanta do dalszego samodoskonalenia. Pokazują też, jak mówić, ale przede wszystkim, jak myśleć w języku obcym, tak aby komunikacja przebiegała w sposób naturalny, płynny i intuicyjny. Lekcje prowadzone są w języku docelowym, co maksymalnie eksponuje Kursanta na język obcy, pomaga mu osłuchać się z nauczanym językiem i oswoić z nim.

  Metoda Komunikacyjna zakłada, że Kursant, aby nabrał wprawy i nauczył się komunikować, musi przede wszystkim znajdować się w sytuacjach codziennych, a popełniane przez niego z początkiem nauki błędy, jeśli nie zaburzają komunikacji, schodzą na dalszy plan. W miarę rozwoju Kursant uczy się eliminować własne błędy, właśnie poprzez regularną praktykę.

  Jak są prowadzone lekcje?

  Głównym celem lekcji jest rozwijanie umiejętności komunikowania się, dlatego też zajęcia często przyjmują formy:

  • pracy w parach lub grupach, wymagającej negocjacji i współpracy między uczniami;
  • zadań wymagających płynności mówienia i odgrywania ról, podczas których uczniowie ćwiczą i rozwijają funkcje językowe: scenek sytuacyjnych, gier i zabaw językowych;

  Nauczyciel ma za zadanie stworzyć jak najwięcej sytuacji do porozumiewania się, a ćwiczenia są tak zaprojektowane, by odzwierciedlały autentyczną komunikację. Pojawiają się praktyczne przykłady codziennych zastosowań języka, oraz sytuacje w których niezbędne stają się konkretne słowa i zwroty, stosowane bez zbędnego namysłu. Dzięki ćwiczeniu myślenia w języku obcym, nieznajomość pojedynczych słów nie stanowi problemu – uczymy, jak poradzić sobie w takim wypadku i opisać coś innymi słowami. Duży nacisk kładziemy też na funkcjonalność języka i znajomość kultury danego kraju, dzięki czemu poznajemy praktyczne wskazówki dotyczące zachowania w konkretnych sytuacjach.

  Ważnym zadaniem lektora jest dobór ciekawych i efektywnych materiałów, które zachęcą uczniów do rozmowy i zwiększą ich motywację, oraz zaktywizują ucznia do podejmowania prób komunikacyjnych. Dlatego na lekcjach wykorzystujemy przemyślane pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne technologie:

  • podręczniki znanych wydawnictw, m.in. Oxford University Press, Pearson, National Geographic Learning
  • autentyczne materiały prasowe, radiowe, telewizyjne – autentyczne, czyli nieprzekształcone na potrzeby nauki, a te z „żywym” językiem
  • gry językowe oraz materiały przygotowane przez lektorów, dające możliwości wymiany poglądów, rozmowy o swoich zainteresowaniach i zdaniach na konkretne, życiowe tematy, tak, aby lekcja była jak najbardziej zindywidualizowana dla każdego Kursanta

  Gramatyka a metoda komunikatywna

  Znajomość i posługiwanie się prawidłową strukturą gramatyczną jest ważne, ale gramatyka jest traktowana jako środek, a nie cel samej nauki. Zagadnienia gramatyczne są elementem lekcji, a nie oddzielnym jej punktem, wplątanym w inny kontekst sytuacyjny. Struktury gramatyczne są ćwiczone i utrwalane poprzez komunikację wraz z elementami struktur leksykalnych poznanych na zajęciach.